h
18 juli 2007

Eén keer per maand fietsen voor een betere wereld?

Als SP-werkgroep hebben we een aantal kleine klussen te verdelen. Het bezorgen van de Tribune (het maandelijkse nieuwsblad van de SP) is er één van. Wat we in de aanbieding hebben? Eén keer in de maand een wijkje met zo’n 10 adressen bij jou in de buurt. Met de Tribune houdt de SP de leden op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de partij, ons land en de wereld. Altijd met een actieve, strijdbare invalshoek. Zo’n blad verdient het om tijdig bij de leden thuis te zijn. Als we in Heerhugowaard de Tribunes zelf bezorgen in plaats van per post laten versturen, dan krijgen we daar geld voor van de partij. Dat is hard nodig om de komende tijd meer activiteiten te kunnen organiseren. Zolang we nog geen officiële SP-afdeling zijn, krijgen we namelijk nog geen eigen afdelingsbudget.

Lees verder
15 juli 2007

Partijraad 23 juni

Op 23 juni bezochten 2 leden van de werkgroep namens de afdeling Alkmaar de Partijraad. Jan Marijnissen hield een toespraak. Wil je die deels zien/horen klik dan hier.
Verder werden er een aantal nieuwe afdelingen verwelkomd en was o.a. de europese grondwet een belangrijk punt van discussie.

Lees verder
11 juli 2007

Ontmoetingsavond voor alle SP-leden van Heerhugowaard

Op 3 september wordt er een ontmoetingsavond voor alle SP-leden van Heerhugowaard georganiseerd. Alleen waar de bijeenkomst wordt gehouden hangt af van hoeveel mensen zich aanmelden. We vinden het fijn als je het dan zo vroeg mogelijk aangeeft of je wel of niet zult komen op 3 september. Dan kunnen wij beslissen waar we het zullen organiseren. Dus wil je doorgeven of je wel of niet komt? Dat kun je doen op: heerhugowaard@sp.nl
Zodra we meer weten, krijg je natuurlijk weer bericht.

Lees verder
10 juni 2007

Sociale Samenhang in Heerhugowaard

Heerhugowaard is al een oud dorp. De oude kernen zoals De Noord en 't Kruis zijn echte gemeenschappen. In de vele nieuwe wijken van Heerhugowaard is nauwelijks sociale samenhang (cohesie). De SP wil in elk geval graag weten wat er leeft in de wijken van Heerhugowaard en dus zullen wij er op uit moeten gaan om daarachter te komen. Heb je tips, wil je de leden van de werkgroep uitnodigen of heb je zelf een positieve inbreng? Laat het ons weten!! En mail dan naar heerhugowaard@sp.nl

Lees verder
10 juni 2007

Zichtbaarheidscampagne SP Werkgroep Heerhugowaard

Elke maand zorgt een aantal leden van de SP-werkgroep Heerhugowaard dat de SP herkenbaar op straat aanwezig is. Op de markt, of zoals nu al een paar keer: bij de Middenwaard-ingang aan de kant van het gemeentehuis. Inwoners van Heerhugowaard kunnen dan aangeven (op een groot zeil) wat ze graag anders of beter willen.

Lees verder
5 mei 2007

Bloemen SP-werkgroep Heerhugowaard bij dodenherdenking

Op 4 mei zijn namens de SP-werkgroep Heerhugowaard na de stille tocht bloemen gelegd bij het monument aan De Dreef.

Lees verder
3 mei 2007

De WMO en de buurthuizen in Heerhugowaard

Cor, Ellen en Nelly van de SP-werkgroep Heerhugowaard zegden toe zich verder te verdiepen in het onderwerp buurthuizen/wijkcentra. We hadden namelijke gehoord van dreigende sluiting van bijv. buurthuis De Hoeksteen. Sjaak Stegers van het Vrijwilligersplatform praatte de werkgroep bij en vervolgens zou het SP-drietal zich verder in het onderwerp verdiepen. Op de avond dat zij daarover bij elkaar zouden komen, was ook de WMO-startbijeenkomst van de gemeente Heerhugowaard. Eén van de 3 onderwerpen die daar aan de orde zou komen: sociale samenhang in buurten en wijken. Dat kon natuurlijk niet mooier. Dus Cor, Ellen en Nelly gingen daar heen.

Lees verder
16 april 2007

Wijkcentra ten koste van buurthuizen?

De bevolkingstoename van Heerhugowaard is altijd groter geweest dan de uitbreidingen van de voorzieningen. Een aantal jaren geleden heeft het gemeentebestuur zich hierop bezonnen. Eén van de voornemens werd om een aantal brede wijkcentra te ontwikkelen. Mèt een ontmoetingsfunctie, kinderopvang, poli-achtige activiteiten etc. etc. Daar is natuurlijk niemand tegen. Totdat bleek dat deze 4 à 5 wijkcentra ten koste zouden moeten gaan van alle buurthuizen in Heerhugowaard. Dat is nou weer net níet de bedoeling.

Lees verder
29 maart 2007

Blokkade bij detentiecentrum

In het NHD (Noord-Hollands Dagblad) stond vandaag:

Leden van de actiegroep "Stop de deportatie", blokkeren sinds vanmorgen zes uur de toegangspoort van detentiecentrum Noorderzand aan de Franklinstraat in Heerhugowaard.

Lees verder
14 maart 2007

WAO: Stop de herkeuringen!

Ga op 21 maart mee naar Den Haag om te protesteren tegen de onmenselijke, onzorgvuldige, ondeskundige en willekeurige manier van herkeuren.
De regering stelt werk boven een uitkering. De werkelijkheid is dat van de werkloze herbeoordeelden slechts 5% een vaste baan heeft gevonden. Het overgrote deel van de WAO-ers zou dolgraag willen werken, maar hun gezondheidstoestand moet dat wel toelaten en werkgevers moeten bereid zijn om ze aan te nemen. Dat is niet zo. Daarom leiden de herbeoordelingen alleen maar tot slachtoffers. De onrechtvaardige en onmenselijke herkeuringen moeten daarom stoppen !!!

Lees verder

Pagina's