h
8 oktober 2007

SP-actie om puinhoop rond Middenwaard te verbeteren

De SP gaat actie voeren om de puinhopen rond Middenwaard te verbeteren. Doe jij mee? We hebben een pamflet met handtekeningenlijst gemaakt en gaan bij de ingangen van Middenwaard handtekeningen verzamelen. Onderaan dit artikel vind je een link om ook via deze website je steun aan de actie te geven. Uit het pamflet:

Lees verder
16 september 2007

Andere data SP-scholing

Binnenkort worden 3 scholingsavonden georganiseerd. Wie wil, kan zich hiervoor aanmelden. Tijdens deze avonden gaat het over de ideologische uitgangspunten van de SP; hoe de SP georganiseerd is en waarom; hoe en waarom de SP zo sterk inzet op lokale betrokkenheid en actie etc. etc. Nico van Heiningen van het landelijk scholingsinstituut verzorgt de inhoud van de scholingen.

Lees verder
13 september 2007

Congresvoorbereiding

Op 24 november vindt in Rotterdam het 15e SP-congres plaats. Dit congres staat in het teken van: “De fundamenten versterken. De ideeën, aanpak en organisatie van de SP.” De komende weken zullen we ons binnen de afdeling op dit congres en de daaraan voorafgaande regioconferentie voorbereiden en een delegatie naar beide samenstellen.

Lees verder
9 september 2007

Ontmoetingsavond: begin goeie traditie?

Op maandagavond 3 september was het gezellig druk tijdens de ontmoetingsavond in De Vuurplaats.

We hebben met elkaar kennis gemaakt en uitgewisseld wie waarom lid is geworden van de SP. Het was leuk om te merken dat de leden van de SP een dwarsdoorsnede van de samenleving vormen. Er was een grote variatie in achtergronden. We voerden boeiende discussies met elkaar en deden alvast een eerste inventarisatie van punten waarvan we vinden dat die in Heerhugowaard beter zouden kunnen. Geleidelijk aan verdwenen koffie en thee van tafel en kwamen de meegebrachte drankjes en hapjes aan bod. Dat bleek de discussie nog wel te stimuleren. Start van een goeie traditie? Wat de aanwezigen betreft: voor herhaling vatbaar. Dus als je er deze keer nog niet bij was dan krijg je vast nog herkansingen genoeg.

Lees verder
18 juli 2007

Eén keer per maand fietsen voor een betere wereld?

Als SP-werkgroep hebben we een aantal kleine klussen te verdelen. Het bezorgen van de Tribune (het maandelijkse nieuwsblad van de SP) is er één van. Wat we in de aanbieding hebben? Eén keer in de maand een wijkje met zo’n 10 adressen bij jou in de buurt. Met de Tribune houdt de SP de leden op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de partij, ons land en de wereld. Altijd met een actieve, strijdbare invalshoek. Zo’n blad verdient het om tijdig bij de leden thuis te zijn. Als we in Heerhugowaard de Tribunes zelf bezorgen in plaats van per post laten versturen, dan krijgen we daar geld voor van de partij. Dat is hard nodig om de komende tijd meer activiteiten te kunnen organiseren. Zolang we nog geen officiële SP-afdeling zijn, krijgen we namelijk nog geen eigen afdelingsbudget.

Lees verder
15 juli 2007

Partijraad 23 juni

Op 23 juni bezochten 2 leden van de werkgroep namens de afdeling Alkmaar de Partijraad. Jan Marijnissen hield een toespraak. Wil je die deels zien/horen klik dan hier.
Verder werden er een aantal nieuwe afdelingen verwelkomd en was o.a. de europese grondwet een belangrijk punt van discussie.

Lees verder
11 juli 2007

Ontmoetingsavond voor alle SP-leden van Heerhugowaard

Op 3 september wordt er een ontmoetingsavond voor alle SP-leden van Heerhugowaard georganiseerd. Alleen waar de bijeenkomst wordt gehouden hangt af van hoeveel mensen zich aanmelden. We vinden het fijn als je het dan zo vroeg mogelijk aangeeft of je wel of niet zult komen op 3 september. Dan kunnen wij beslissen waar we het zullen organiseren. Dus wil je doorgeven of je wel of niet komt? Dat kun je doen op: heerhugowaard@sp.nl
Zodra we meer weten, krijg je natuurlijk weer bericht.

Lees verder
10 juni 2007

Sociale Samenhang in Heerhugowaard

Heerhugowaard is al een oud dorp. De oude kernen zoals De Noord en 't Kruis zijn echte gemeenschappen. In de vele nieuwe wijken van Heerhugowaard is nauwelijks sociale samenhang (cohesie). De SP wil in elk geval graag weten wat er leeft in de wijken van Heerhugowaard en dus zullen wij er op uit moeten gaan om daarachter te komen. Heb je tips, wil je de leden van de werkgroep uitnodigen of heb je zelf een positieve inbreng? Laat het ons weten!! En mail dan naar heerhugowaard@sp.nl

Lees verder
10 juni 2007

Zichtbaarheidscampagne SP Werkgroep Heerhugowaard

Elke maand zorgt een aantal leden van de SP-werkgroep Heerhugowaard dat de SP herkenbaar op straat aanwezig is. Op de markt, of zoals nu al een paar keer: bij de Middenwaard-ingang aan de kant van het gemeentehuis. Inwoners van Heerhugowaard kunnen dan aangeven (op een groot zeil) wat ze graag anders of beter willen.

Lees verder
5 mei 2007

Bloemen SP-werkgroep Heerhugowaard bij dodenherdenking

Op 4 mei zijn namens de SP-werkgroep Heerhugowaard na de stille tocht bloemen gelegd bij het monument aan De Dreef.

Lees verder

Pagina's